Terms and conditions

Betingelser: Disse betingelser er underlagt dansk lov og ret. Produkter og tjenester udbydes af: PH Hypnoterapi og Feng Shui aka Pernille Müller Holberg, Fjordbakken 48, 4700 Næstved, CVR nr. 41503904, email: healing@pernilleholberg.com, telefon: +45-60634035, hjemmeside www.pernilleholberg.com  Alle henvendelser fra en potentiel kunde anses for en uforpligtende opfordring til at give tilbud på et muligt samarbejde. 

Alt efter forløb bliver produkterne bliver leveret online via zoom (RTT), personligt på Fjordbakken 48 (RTT) eller hos klienten selv (Feng Shui), 4700 Næstved. Produkter kan købes online med både VISA, Mastercard, Mobilepay og Dankort.

contactless-icon.jpgdk_mc-visa-discover-diners-jcb-unionpay-amex-dank-1902.jpg

Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Investeringen skal betales fuldt før Coachingsamtalen, som er den forberedende samtale, medmindre klienten har valgt en afbetalingsordning, som løber automatisk over 2 (Feng Shui konsultationer) eller 3 måneder (3 måneders forløb). 

Priser: Aktuelle priser kan ses under https://www.pernilleholberg.com/products Ved køb online kommer bekræftelsen på køb, som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Udkørsel ved Feng Shui konsultationer: Kørselsgodtgørelse til Feng Shui Konsultationer hjemme hos klienten kommer oveni og betales på dagen. Pernille vil altid forsøge at vælge den billigste transportform af enten bil (2024: 3,73 kr/km) eller tog. Klienten sørger for forplejning på dagen.  

Tilkøb: En 10-20 siders Feng Shui Rapport kan vælges at tilkøbes på dagen. Det er 100% frivilligt og ikke nødvendigt, hvis klienten selv vil tage noter. 

Refundering: Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, og du ikke har startet op på et forløb eller allerede modtaget din konsultation, så kontakt healing@pernilleholberg.com for refundering. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. Der gives ikke pengene tilbage for påbegyndte forløb, men hvis der er sessioner tilbage i et forløb, kan de bruges på et senere tidspunkt, byttes til en anden terapiform eller foræres væk. Påbegyndelse af forløb sker, når du  booker den første forberedende coachingsamtale. 

Udløb: Alle forløb og konsultationer skal påbegyndes inden 6 måneder, medmindre andet er aftalt. 3 forløb/100 dage udløber efter 24 måneder medmindre andet er aftalt. 

Vilkår: Alle rettigheder til foredrag, kurser, workshops, events samt online produkter tilhører Pernille Müller Holberg. Ved køb opnås udelukkende ret til at benytte den købte service, som angivet under det pågældende produkt.  

Services: Pernille Müller Holberg tilbyder 3 måneders forløb ved hjælp af den unikke metode: Rapid Transformational Therapy (RTT) som kombinerer hypnose, Psykoterapi, NLP og CBT. På et 3 måneders forløb vil der enten være 3 RTT sessioner kaldet et Indre transformationsforløb eller 2 RTT sessioner og 1 Feng shui Konsultation kaldet Indre og Ydre Transformationsforløb. Sammensætningen af forløbet afhænger af klienten og Pernilles vurdering og anbefaling. 

Pernille tilbyder desuden enkelt Feng Shui konsultationer af enten 3 eller 6 timers varighed, ude i klientens hjem eller virksomhed.

Alle forløb og konsultationer starter med udfyldning af et spørgeskema samt en indledende 30 min. Coachingsamtale over Zoom eller telefonen. 

Indre Transfomationsforløb: Efter coachingsamtalen skal klienten lytte hver aften til en forberedende optagelse, inden at vi mødes, 7-10 dage efter, enten online eller i Pernille praksis i Næstved. At komme for sent til en session vil forkorte sessionernes længde i den anden ende. Udskydelse af en session skal ske mindst 48 timer før sessionen. Selve RTT-sessionen varer hver gang op til 2 timer, hvor vi identificere de begrænsende overbevisninger og laver en række transformationsøvelser. Sessioner for børn er kortere. Bagefter vil du modtage en personlig optagelse, som du skal lytte til morgen og aften i minimum 30 dage efter din session. 

Din personlige optagelse sendes til dig via e-mail via WeTransfer eller WhatsApp. Optagelsen vil styrke det arbejde, der udføres under din session og står for ca. 50% af behandlingen. Undervejs vil Pernille følge op via email hver uge, og klienten er også velkommen til at kontakte hende via email eller SMS, hvis der er ting han/hun gerne vil vende med Pernille. Hver 30 dag vil der desuden være et opfølgningsopkald via Zoom eller telefonen, hvor der lægges en plan for det videre forløb.

Ydre manifestering (som del af 3 måneders forløb) og Feng Shui konsultationer: Klienten sender på forhånd billeder af området (hjemmet eller virksomheden) samt en målbar plantegning med en tydelig nordpil på. Ud fra plantegningen vil Pernille forberede en såkaldt Bagua af området. På det aftalte tidspunkt vil Pernille besøge klientens hjem eller virksomhed og gennemføre konsultationen. 

Hvad er RTT?: RTT processen er helt naturlig, sikker og afslappende tilstand. Du vil kunne huske alt fra sessionen og være i fuld kontrol hele tiden. Ved RTT kan personen blive ført tilbage til barndomsminder, for at hjælpe med at finde den grundlæggende årsag til problemerne. Derefter vil klienten og Pernille arbejde sammen for at få en forståelse af hvor overbevisningen og adfærden stammer fra med henblik på at ændre den. Bemærk, at RTT alene ikke er nogen garanti for succes. Klienten skal ønske ændringen og være åben og villig og motiveret til at ønske ændringen og gøre efter-arbejdet. Det er f.eks. essentielt, at klienten lytter til en personlig optagelse lavet af Pernille i mindst 30 dage efter hver session. 

Hvad er Feng Shui: Feng Shui er et manifesteringsværktøj som, via din indretning, kan tiltrække dig dit drømmeliv. Det er vigtigt at klienten implementere ændringerne for hvert livsområde efter sessionen, for at det kan få den ønskede virkning.  

Ved at acceptere bekræfter klienten: At du ikke lider af nogen diagnosticeret psykiatrisk tilstand, psykologisk sygdom eller epilepsi og ikke er under opsyn af en psykiater. At du ikke har haft selvmordstanker indenfor de sidste 6 måneder. At du vil deltage i alle sessioner fri for indflydelse fra enten alkohol eller stoffer og vil give en liste over receptpligtige lægemidler, du i øjeblikket tager. At du forstår og accepterer, at Pernille Holberg kan afslutte sessionen uden advarsel, hvis Pernille Holberg skulle vurdere, at sessionen er booket til et andet formål end at modtage terapi. Pernille er derfor berettiget til at ophæve samarbejdet, hvis klienten væsentligt misligholder aftalen. Hvis dette sker, forbliver klienten ansvarlig for ethvert session gebyr og får ikke pengene tilbage. 

Online: Hvis RTT sessionen eller Feng Shui konsultationen leveres online, accepterer klienten ansvaret for at skabe et miljø, der er sikkert, vil forblive distraheringsfrit, og sørge for, at Pernille Holberg har det rigtige telefonnummer og nødskontakt, hvis der skulle opstå en nødsituation. 

Ansvar: Jeg (Klienten) frigiver hermed Pernille Holberg for ethvert ansvar eller krav, der kan fremsættes mod (hende) vedrørende min mentale og/eller fysiske velvære under det arbejde, der er skitseret og aftalt (nu og i fremtiden). Det samme gælder for Feng Shui eller andre terapiformer Pernille måtte tilbyde i fremtiden. Pernille er ikke ansvarlig for de produkter, hun anbefaler og er 100% uvildig mht. mærker og producenter. Klienten vælger selv hvilke produkter der købes efterfølgende og honoraret til køb af ting/møbler betales direkte til producenten/sælgeren. 

Oplysningerne, teknikkerne, metoderne, anbefalingerne fra Pernille er ikke beregnet til at erstatte diagnose og pleje af en kvalificeret læge eller til at tilskynde til behandling af sygdom hos personer. Hvis du bruger RTT og er under lægebehandling for nogen tilstand, skal du IKKE foretage justeringer af NOGET ordineret medicin uden godkendelse af din læge. Hvis du er i tvivl, skal du søge råd hos din læge. 

RTT: Jeg forstår, at Pernille Holberg ikke er en autoriseret læge, psykolog eller læge af nogen art, og at RTT ikke bør betragtes som en erstatning for rådgivning og/eller tjenester, af en psykiater, psykolog, psykoterapeut eller læge.

Deltagelse: Jeg giver Pernille Holberg fuld tilladelse til at hypnotisere mig eller mit barn og bruge Rapid Transformational Therapy, vel vidende at ved at deltage fuldt ud i processen og ved at lytte til min personlige optagelse i minimum 30 dage, spiller jeg en vigtig rolle i mit eller mit barns samlede succes. Jeg indvilliger i at downloade appen Collect, hvor min optagelse vil ligge. Jeg er selv ansvarlig for min egen healing, og hvis der kommer ubehagelige ting frem, stoler jeg på processen og gennemfører arbejdet og Pernilles anvisninger. Pernille er en guide men jeg skal selv gøre selve arbejdet undervejs. Det samme gælder for Feng Shui. Pernille kommer med anbefalinger men jeg skal selv implementere ændringerne under hendes vejledning. 

Garanti: Selv om Rapid Transformational Therapy har en utrolig høj succesrate, forstår jeg, at Pernille Holberg ikke kan og garanterer resultater, da min egen personlige succes afhænger af mange faktorer, som Pernille Holberg ikke har kontrol over, herunder min vilje og ønske om at påvirke ændringerne inde i mig selv. Det samme gælder for Feng Shui og andre fremtidige services. Der gives ingen garanti da arbejdet også afhænger af min egen indsats og deltagelse.  

Lydoptagelse(r): Jeg giver Pernille Holberg fuld tilladelse til at lave lydoptagelser, der kan indeholde min stemme. Jeg forstår, at hvis en optagelse (eller optagelser) foretages under eller efter min session(er), har Pernille Holberg fuld ophavsret over alle former for medier, der måtte produceres og distribueres til mig. 

GDPR og databehandling: Alle klientdata opbevares strengt fortroligt og i overensstemmelse med GDRP reglerne. 

Tilladelse: Jeg forstår, at Pernille til enhver tid kan diskutere aspekter af min sag med andre kolleger eller offentliggøre min sag/feedback fra mig, som et eksempel for potentielle klienter eller andre interessenter, idet hun holder mit fulde navn og identitet fuldstændig fortrolig, medmindre jeg har givet tilladelse til andet. De samme betingelser er gældende for Feng Shui eller andre fremtidige services. 

Uddybningsproces: RTT: Jeg giver hermed tilladelse til Pernille Holberg til respektfuldt at løfte mit/mit barns arm, røre ved mit/mit barns skulder eller "vugge" mit/mit barns hoved under min/mit barns session(er) for at hjælpe med at lette uddybningsprocessen, hvis jeg er i en fysisk session med hende. 

Fortrolighed: Ved at acceptere accepterer jeg, at Pernille Holberg kan frigive oplysninger til en bestemt person eller agentur, hvis det er blevet konstateret, at et barn eller ældre er i fare for eller bliver misbrugt i øjeblikket; hvis jeg som kunde er i forestående fare for mig selv eller andre; eller hvis der er anmodet om stævning af poster. 

E-mail: Jeg accepterer, at jeg er den eneste, der bruger denne e-mail, og at ingen andre har adgang til min e-mail-konto. 

For Engelsk klik her.